CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN VENEZIA BEACH 

1. Phương thức thanh toán nhanh và chính sách ưu đãi thanh toán nhanh

2. Quyền chọn bảo lãnh ngân hàng hoặc nhận chiết khấu

3. Phương thức thanh toán và chương trình hỗ trợ lãi suất

4. Chính sách ưu đãi phí quản lý